Авторско право – всичко, което трябва музикантите да знаят по въпроса

0

Като творци и създаващи произведения на изкуството, музикантите попадат под юридическата закрила на авторското право. Авторското право е вид интелектуална собственост, тоест то не е точно вещно право, както много хора първоначално си мислят. Поради тази причина, ако един автор – в това число и музикант – създаде произведение на изкуството, да кажем песен и я запише на диск, той ще има авторски права над записаното на диска и вещни права върху самия диск. Но дори да подари или продаде някой ден диска някому, авторските права върху песента не преминават автоматично върху новия собственик, притежател на диска…Но това са подробности, с които може би, избързахме. Добре е да започнем от самото начало изясняването на авторските права, които музикантите като изпълнители и създатели на произведения на изкуството притежават, както и как да ги защитават, предоставят за ползване и т.н. Всички тези подробности ще ви представим още сега – кратко и ясно, за да може всеки музикант нагледно да си представи авторските права, които има, без да е нужно да се влизат в ненужни и сложни юридически детайли. Та нали музикантите са творци, те съвсем не трябва да се занимават с такъв тип материя, но задължително, трябва да са наясно как да се защитават, ако някой посегне върху техния труд и творчество.

Първо, музикантите в България са закриляни от специализиран закон на национално ниво и това е Законът за авторското право и сродните му права, както и от новосъздадените директиви и регламенти, тоест правото на ЕС в частта му за интелектуалната собственост. Съществуват и редица международни договори и спогодби между отделните страни, уреждащи също определени въпроси, свързани с музикалните авторски права, но те са частни случаи и се прилагат само в конкретни хипотези.

Според Закона за авторското право и сродните му права музикантът придобива авторско право върху свое произведение в момента, в който го създаде. Доказателството за създаването му, обикновено, е възпроизвеждането, тоест в нематериална форма, както и в материална, ако е записано на физически носител. В случая това е диск, касета, флашка и друго записващо и преносимо устройство, в това число и непреносимо, ако прототипите на дадения материал остават върху такова. Без значение какъв е жанрът, продължителността, стилът и посланието на музикалното произведение, то трябва да носи белега на оригиналността, тоест да не е създавано и върху него да не са претендирани вече авторски права, за да може авторът да придобие права върху него. Във времето това продължава за срок от 70 години освен в случаите, в които авторът реши да прехвърли авторските права на своето музикално произведение върху друг. Важно е да отбележим, че ако правата не са подновени от автора, те преминават върху наследниците му след тези 70 години.
Как става прехвърлянето на авторското право, защото в музикалния бранш това не е рядкост. Хората, на които обикновено се прехвърлят музикалните авторски права на песни, албуми, видеоклипове или сингли са собствениците на музикалните продуцентски къщи и/или издателски къщи. Целта е някой да управлява разпространението, използването, отдаването под наем на съответните произведения, като това менижиране се очаква да се поеме от опитни хора с юридическо и икономическо образование, а не хора на изкуството. Обикновено се сключва договор за прехвърляне на авторски права, в които е важно да се посочат възнаграждението и хонорара за всяко използване на музикалното произведение , което се дължи на музиканта. Когато авторското право е нарушено, а това означава неправомерно, без позволение и без дължимото възнаграждение да се използва, разпространява и възпроизвежда от трети лица, именно юристите на съответната къща ще могат да защитят това авторско право. Цялата идея е, че ако музикантът не е прехвърлил правото си на музикалната къща, тя няма как да го защити без негово съгласие.

Музикантите и музикалните изпълнители и къщи имат пълното право да ползват и защитават своите авторски права, като в случай на нередности, те винаги могат да се обърнат към съответните административни органи и съда за съдействие и помощ.

Share.

Leave A Reply