На заек се ловува колективно или групово. Използването на кучета-гончета е забранено в равнините, планинските…