Ловуване на заек

0

На заек се ловува колективно или групово. Използването на кучета-гончета е забранено в равнините, планинските и полупланинските райони, с малки изключения в зависимост от ловните стопанства, където се допуска ловуването на сърни с гончета. Ловува се чрез засада, търсене с куче, организиране на гонка и други начини. Ловува се от 1-15 октомври до 15 януари включително.

Ловуването на заека трябва да се регулира правилно, защото се идва до несъответствие между запаса и ползването, които може да има сериозни отрицателни последици върху нежното развитие. На първо място трябва да се провежда правилна и точна таксация, за да може да се определи правилно и размерът на отстрела. Съществено значение има и отчетността.

От направените проучвания е установено, че около 40 % от убитите зайци остават неотчетени, което подкопава сериозно стопанисването на дивеча. Следователно правилното ползване и отчитане на отстреляния дивеч са едни от най-важните моменти в стопанисването на заека.

От въведените начини на ловуване – групово и колективно;  като по-правилен и полезен е колективният лов. При него се осигурява плановост, организираност и по-сигурни резултати.

Освен това при този метод на ловуване освен отстрел на полезен дивеч се разкриват големи възможности и за унищожаване на вреден дивеч. При колективния метод се развиват добри другарски взаимоотношения  в  ловците и чувство на стопанско и пестеливо отношение към дивеча, избягват се възможностите за укриване на отстреляния дивеч, неотчитането му и превишаването на определените количества за отстрел.

Share.

Leave A Reply