Browsing: Ежедневие

На заек се ловува колективно или групово. Използването на кучета-гончета е забранено в равнините, планинските и полупланинските райони, с малки…

Read More